Rottebekæmpelse i Jylland

Professionel rottebekæmpelse i Jylland

Kommunal rottebekæmpelse

I Danmark er det kommunerne, der står for rottebekæmpelse. Det betaler man for via ejendomsskatten.

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det til din kommune. Det kan du gøre på kommunernes selvbetjening.

Er du som privatperson interesseret i selv at investere i rottesikring af din kloak, har Anticimex også løsninger, der passer til dit behov. F.eks. vores giftfri Smart Pipe.

Rotter i hele Jylland

Rotter findes for eksempel i parker, kloakker, læssekajer og steder med opbevaring af affald. Her finder de finder fremragende gemme- og redesteder og føde. Rotter spreder bakterier i deres afføring og forårsager derfor en lang række skader. Især ødelæggelse af isolering, rør og elektriske ledninger er skadeligt og kan i værste fald forårsage brand- eller vandskader i en bygning. Bekæmpelse bør derfor altid startes i god tid for at undgå de ubehagelige overraskelser forårsaget af rotter.

Bekæmpelse og forebyggelse af rotter

Vores team i Jylland består af skadedyrsbekæmpere og Smart-teknikere med et indgående kendskab til bekæmpelse af rotter, samt andre skadedyrs adfærd og biologi og deres bekæmpelse. Det gør det muligt for os at levere en bæredygtig, professionel og effektiv løsning til forebyggelse, bekæmpelse og eliminering af gnavere i Jylland.

Vi udfører forebyggende behandlinger og tilbyder specifikke overvågnings- og bekæmpelsesprogrammer for hver type skadedyr, der tilpasser sig den enkelte kundes behov.

Traditionel eller SMART-løsning?

I mange år har rottebekæmpelse i Jylland og resten af Danmark bestået af metaldepoter, hvori der har været rottegift. Denne traditionelle løsning er fortsat meget udbredt i Danmark. Ny lovgivning betyder, at der kun må være gift i de traditionelle depoter, når der er konstateret rotter.

Hos Anticimex tilbyder vi dog et intelligent alternativ, når det kommer til at fjerne rotter i Jylland. Det er vores Smart-løsning, som benytter sig af intelligent teknologi, når det kommer til overvågning og bekæmpelse af rotter.

Derfor er SMART så effektiv til fjernelse af rotter i Jylland

Når Smart-enheden observerer at en rotte går forbi eller går i fælden, giver den besked til vores centrale system. På den måde ved vi, hvor rotterne går i fælderne (eller forbi rottefælden) og hvornår det sker. Denne viden bruger vi til at sikre den bedst mulige sikring mod rotter. Vi sætter ind, hvor der er aktivitet. SMART kan bruges i kloakkerne, rundt om bygninger og inde i bygninger.

I Danmark har vi haft stor succes med vores Smart Pipe. Det er en intelligent fælde, som placeres i kloakkerne. Det er netop i kloakkerne, at de fleste rotter holder til. Når man bekæmper rotterne i kloakken, forebygger man, at de søger op mod overfladen.

Ofte stillede spørgsmål om rotter og rottebekæmpelse

Skal man anmelde rotter?

Ja, hvis du har set en rotte, skal du anmelde det til din kommune. Du skal også melde det, hvis du har mistanke om at der er rotter. Uanset om du er ejer eller lejer. Typisk foregår det via din kommunes hjemmeside.

Hvilke sygdomme spreder rotter og mus?

Rotter bærer rundt på en del forskellige smitsomme virus-, bakterie- og parasitsygdomme, som i værste fald kan være livstruende. Det drejer sig bl.a. om:

  • Leptospirose (Weils sygdom)
  • Salmonella
  • Yersiniainfektion
  • Tularæmi (harepest)
  • Hantavirus

Hvad kan du selv gøre for at undgå rotter?

Det er ikke muligt at gardere sig 100 procent mod rotter. Rotter er meget intelligente og tilpasser sig godt til forholdene. Der er dog en række ting, som du kan gøre, så du reducerer risikoen:

  • Sørg for at der er pænt ryddet op omkring dine bygninger, så rotterne ikke kan bygge reder.
  • Lad være med at fodre fugle. Når du fodrer fuglene, er der stor sandsynlighed for at du også fodrer rotterne
  • Sørg for at afløbsriste omkring dine bygninger er skruet godt fast.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44