Integritetspolitik

1. Hvorfor Anticimex behandler dine personlige data?

Anticimex behandler dine personlige data for at administrere og opfylde vores aftaler med dig og de ønsker du har som besøgende. Samt at overholde de regler, der gælder for vores virksomhed

Oplysningerne kan også blive behandlet i forhold til marketingformål via e-mail, markeds- og kundeanalyser, såvel som statistiske formål for at forbedre vores produkter, vores serviceydelser og din oplevelse. Hver behandling af data har et relevant formål og er helt legalt.

2. Hvilke kategorier af data behandler Anticimex og hvordan opsamler vi data?

Anticimex behandler kun data som er nødvendige for at opfylde vores forpligtigelser over for dig. I tilfælde af at vi modtager irrelevante personlige oplysninger, vil disse data blive slettet eller anonymiseret, så de ikke kan spores tilbage til dig. Vi modtager ikke personlige data fra 3. part.

Personlige data, som du kunne give os inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, mailadresse, telefonnummer, faktureringsadresse)
 • Betalingsoplysninger (f.eks. kontooplysninger, faktureringsoplysninger)
 • Ejendomsoplysninger (f.eks. adresse, matrikelnr.)
 • Kundetilfredshed i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser.

Personlige data, som vi kan få i forbindelse med, at du benytter vores service:

 • Forekomst af skadedyr
 • GPS-koordinater
 • IP-adresse via cookies på hjemmeside

3. Opbevaringsperiode for personlige oplysninger

Når formålet med at opbevare dine personlige data er opnået, sletter vi dine personlige oplysninger. Det betyder, at dine data kun bliver lagret så længe de er nødvendige for formålet. Vi sletter ikke dine data, såfremt loven foreskriver, at vi skal bevare disse data.

Modtagne data som relaterer til den ydede service, gemmes i mindst 5 år. Og op til et år efter en eventuel opsigelse af kontrakt.

Data om kundetilfredshed, som er samlet via mail, gemmes mindst 5 år. Formålet med dette er at forbedre og følge op på vores ydelser. Længden af opbevaringsperioden er baseret på den gennemsnitlige varighed af aftaler, som overskrider 5 år.

4. Overførsel af personlige data til 3. part.

Anticimex vil ikke sælge, afsløre eller distribuere persondata til 3. part. Inden for opgavens rammer kan persondata blive videregivet til en Anticimex-leverandør eller lignende, såfremt det skønnes nødvendigt for at kunne udføre den bestilte opgave. Det kunne være til it-support.

Parter, som Anticimex overfører data til, kan i enkelte tilfælde bo uden for EU. Det betyder at data bliver bliver overført til lande uden for EU. Hvis Anticimex overfører personlige data til firmaer uden for EU, vil Anticimex sikre at data fortsat er sikret og tage nødvendige skridt til, at dateoverførslen sker fuldt lovligt.

Kontrakter og fortrolige aftaler er etableret med alle leverandører, som bearbejder fortrolige oplysninger, for at sikre korrekt databehandling.

Endvidere kan vi afsløre personlige data, såfremt loven kræver dette, på baggrund af en dommerkendelse eller hvis det på anden måde er påkrævet i forbindelse med en officiel undersøgelse. Såfremt Anticimex skulle fusionere eller blive solgt, kan det ske at vi overfører personlige data til relevant 3. part, forudsat at denne 3. part bearbejder de personlige data i henhold til integritetspolitikken.

5. Sikkerhed for personlige data

Anticimex vil altid have tekniske og organisatoriske tiltag der sikrer personlige data fra at blive tabt, misbrugt, uautoriseret adgang, afsløring, ændring og/eller at blive slettet.

6. Dine rettigheder

Du har ret til at få oplysninger om, hvilke personlige oplysninger Anticimex har om dig. Anticimex giver dig mulighed for at holde dine personlige oplysninger korrekte.

Venligst kontakt os, hvis du ønsker at

 • Anticimex retter, sletter eller begrænser behandlingen af dine personlige data
 • Få oplysninger om hvorvidt Anticimex behandler dine personlige oplysninger
 • Få en kopi af de personlige data, som Anticimex har om dig
 • Udøve din ret til dataoverførbarhed
 • Trække dit tilsagn til, at Anticimex behandler dine personlige data tilbage.

For at beskytte dit privatliv og din sikkerhed tager vi nødvendige skridt, for at bekræfte din identitet, før vi giver adgang til dine personlige data eller laver rettelser i personrelaterbare data.

7. Links til andre sites

Integritetspolitikken gælder kun for dette website. Ikke for websites ejet af 3. part. Der kan forekomme links til andre websites på vores hjemmeside, som kan have interesse for vores besøgende. Vi bestræber os på at disse links er af højeste standard. Dog, på grund af internettets karakter, kan vi ikke garantere kvaliteten af de eksterne hjemmesiders privatlivsindstillinger. Ej heller er vi ansvarlige for indholdet på eksterne hjemmesider. Vores ansvar begrænses til vores egen hjemmeside. Vores integritetspolitik er derfor ikke møntet på andres hjemmesider. Kun vores egen.

8. Ændringer af denne integritetspolitik

Anticimex forbeholder sig retten til at ændre denne integritetspolitik. Datoen for seneste ændring er specificeret nederst på siden. Eventuelle ændringer bliver vist på denne side. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil det blive meddelt via en mere fremtrædende meddelelse.

9. Forsikringer tegnet hos Anticimex Försäkringar AB

Hvis du er forsikringstager, kontaktperson for en erhvervsforsikring, begunstiget under en forsikring og/eller har anmeldt en skade under en forsikring tegnet hos Anticimex Försäkringar AB og ønsker at læse mere om, hvordan de behandler dine personoplysninger, kan du læse mere i deres privatlivspolitik her.

10. Kontakt os

Ønsker du at vide mere om Anticimex' integritetspolitik, vores rutiner eller ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, kontakt da venligst den ansvarlige for databeskyttelse ved at skrive til os.

Anticimex A/S
Baldersvækvej 24, 1.
2635 Ishøj
Danmark

Vælg land

  ring til os 69 15 17 44