Er måger fredet? Få svaret her - Anticimex

Er måger fredet?

Disse måger finder du i Danmark

I Danmark har vi adskillige mågearter: Hættemågen, sølvmågen, stormmågen, Svartbag og Riden. Det er dog især hættemågen, sølvmågen og stormmågen, som du finder i Danmark.

Må man skyde mågerne?

Måger betragtes ikke som et skadedyr, hvorfor der ikke er ”fri jagt” på dem. Mange betragter dog mågen og dens adfærd og smittemuligheder som et skadedyr. Der er en lang række regler, som skal overholdes, hvis man skal skyde måger. Disse regler varierer fra mågeart til mågeart. Yderligere ændres reglerne løbende. Der skal indhentes tilladelse fra Naturstyrelsen. Samtidig skal man også meddele til politiet, når man skyder måger, når det sker i bymæssig bebyggelse.

Må du fjerne mågernes reder og æg?

Du må Ikke uden videre fjerne mågernes æg. Det kræver også Naturstyrelsens godkendelse. Det er en god ide at kontakte din skadedyrsbekæmper.

Hvordan får du bugt med mågerne?

Det gælder i høj grad om at gøre det besværligt og ubehageligt for mågerne at opholde sig på din ejendom, når du ikke uden videre kan regulere mågerne, som du ønsker det.

Mågeskræmmere

Hvad angår de visuelle virkemidler (det kunne være silhuetten fra en rovfugl), så har de over tid en begrænset effekt. Mågerne finder efterhånden ud af, at der ikke er tale om en ægte rovfugl.

Lydeffekter

Hvad angår de auditive virkemidler, hvor der anvendes lyd til at skræmme mågerne, afhænger virkemidlets effekt meget af, hvordan det anvendes.

Hvis man blot har en højttaler, der permanent udsender rovfuglelyde, bliver mågerne også immune. For der sker jo ikke noget.

En anden løsning er at anvende situationsbestemt lyd. Når mågen ønsker at lande, observeres dette af et system, der udsender en af flere lyde, som har en skræmmende effekt over for mågerne. På den måde vænner mågerne sig ikke til skrigene.

Lyde må i henhold til EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv ikke anvendes, når mågerne har æg/unger.

Kombinér forebyggelse og bekæmpelse

Oftest er det ikke nok at bruge en fremgangsmåde. Mange situationer kræver en kombination af flere metoder for at opnå succes både på den korte og lange bane, så man får en effektiv fuglesikring.

Vi kan hjælpe dig i kampen mod mågerne

Hos Anticimex er vi eksperter i at bekæmpe måger. Hvis du har problemer med måger, så kontakt os. Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder. Så kan vi hjælpe dig med en løsning på dit mågeproblem.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44