2 km mågepigge installeret af Anticimex får mågerne til at forsvinde

2 kilometer mågepigge holder mågerne væk

Kunde

Større dansk finansielt institut

Problem

Måger i stort tal havde indtaget den høje bygnings tag, hvor de lavede reder. De yndede at sidde på kanten af taget, hvor de kunne overskue et stort område. Samtidig klattede de massivt ned at bygningen facade og på området rundt om bygningen.

Til gene og skade for bygningen, ansatte, biler og diverse løsøre.

Mål med indsats mod mågerne

  • At gøre det uattraktivt for mågerne at opholde sig på bygningens tag, så de ville finde et andet sted at slå sig ned
  • At stoppe/minimere mågernes svineri og aggressive adfærd

Løsning

Der blev etableret mågepigge hele vejen rundt om tagkanten, så mågerne blev forhindret i at sætte sig på kanten.

Mågepiggene er sat så diskret, at det ikke ud over bygningens udtryk, at der er etableret et effektivt værn mod måger. Mågepiggene har også en forebyggende effekt på duer.

Resultat

Som følge af fuglesikring med mågepiggene er der ikke længere måger på kundens bygning. De har forladt stedet. Det har også en effekt på længere sigt. Det skyldes at måger foretrækker at slå sig ned, hvor de selv er blevet klækket. Indsatsen vil derfor forebygge de kommende års redebyggeri og mågeklatteri. En direkte følge af de forsvundne måger at der nu kan spares mange timer og penge på rengøring.

Har du også brug for hjælp? Kontakt os

Lad os hjælpe dig af med dine måger. Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder. Du kan også læse mere om vores mågebekæmpelse her.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44