Hvordan forebygger man duer - Anticimex giver dig svaret

Hvordan forebygger man duer?

Duer kan godt lide at holde til på samme sted, som de er født. Generation efter generation. Derfor gælder det om at holde dem væk.

Forebyggelse af duer

Det er bedre at sørge for, at duerne ikke får slået sig ned. "Det er bedre at forebygge end at helbrede".

Fjern rederne, før duerne lægger æg

I slutningen af vinteren og i det spæde forår begynder duerne at finde stedet, hvor de skal bygge deres rede. Kan de komme tilbage til et sted, hvor de har været før, er det perfekt. Her kan duerne så bygge rede, yngle, ruge, klække og opfostre nye kuld duer. I løbet af en sæson bliver det til 3-5 kuld med et par æg i hvert kuld.

Duernes redebyggeri har også en anden kedelig følgevirkning: De kan også tilstoppe tagrender, ventilationsskakte m.m.

Det gælder derfor om at fjerne rederne, før der kommer æg. For så er det ikke længere tilladt. Duer bruger ikke lang tid på at bygge reder. Typisk vil det ikke være nok at fjerne reden en gang. Duerne bygger en rede igen og igen og igen. Hvor mange fjernelser af duerederne, der skal til, er svært at svare på. Men det kræver vedholdenhed.

Duerne vil bygge reder, hvor de kan komme til: afsatser, gesimser, altaner, lofter, tage o.l. er populære steder. En del af disse steder vil være svære at nå. Duer foretrækker at sidde på steder i højden.

Brug duewirer til at holde duerne væk fra din ejendom

Duerne foretrækker at sidde/lande på en plan overflade. Når der installeres duewirer på kanten af taget og på taget, er taget ikke et attraktivt sted for duerne, som så finder et andet sted, hvor forholdene er mere duevenlige. Nogle steder vil det ikke være muligt at sætte duewirer op. Der kan du med fordel få installeret duepigge, så duerne ikke kan lande. Et due-/fuglenet kan også være et godt supplement. Ofte vil der være brug for en kombination af flere løsninger inden for fuglesikring.

Regulering af duer

I nogle situationer kan det komme på tale at regulere duerne. Det er dog ikke bare lige noget, som man bare kan gøre. Først skal det fastslås, hvilken type due, der forvolder skade. Er det ringduer, skal der søges om tilladelse hos Naturstyrelsen. Er der tale om forvildede tamduer er det ikke nødvendigt at søge tilladelse hos Naturstyrelsen. Hvis der skal anvendes skydevåben i byerne, skal det ske med godkendelse af den lokale politimester.

Skræm duerne væk med lyd

Med målrettet anvendelse af lyd, kan man også skræmme duerne væk. Et lydsystem, der registrerer aktivitet, afgiver en variation af lyde, når der er duer (måger eller andre uønskede fugle) på spil. Derved sørger systemet for, at fuglene ikke vænner sig til lyden.

Forebyggelse af duer kræver en vedholdende indsats

Der er ikke noget nemt ved at forebygge duer. Der skal oftest en stor indsats til, for at få det til at lykkes. For duerne giver ikke op så let. Har de først fundet en vej gennem forsvaret mod duer, gælder det om at tage det i opløbet, så det ikke udvikler sig.

Hvad koster forebyggelse af duer?

Det korte svar er: "det afhænger af...". Der er meget stor forskel på de løsninger, som der er brug for. Har du brug for forebyggende indsats mod duer og har kontaktet os for at få hjælp til dette, får du besøg af vores konsulent.

På baggrund af en gennemgang af din ejendom og dine behov, bliver der lavet en analyse og et efterfølgende tilbud. Tilbuddet på at forebygge duerne vil tit bestå af en eller flere af de teknikker, der kan anvendes.

Rengøring og desinfektion efter duerne

Har du haft duer på besøg, vil de ofte have svinet, hvor de har opholdt sig. For at sikre at den syreholdige afføring ikke skader din bygning og at redemateriale ikke blokerer vigtige installationer, skal der ryddes op og desinficeres. Det kan vi også hjælpe dig med.

Der er tale om en grovoprensning. Det betyder, at evt. skjolder ikke forsvinder.

Få hjælp mod duerne - kontakt os

Ring til os nu på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder og fortæl os, hvad du har brug for hjælp til. Vi er landsdækkende.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44