Bekæmpelse af duer

Bekæmpelse af duer

Duer på din bygning

Fugle, især duer, kan skabe en række problemer. De leder efter et ideelt sted til deres rede og søger efter føde i området.

Det sker ofte, at duer kan findes på tage, vindueskarme, i vores tagrender og på eller i skorstene. Mens de bygger deres reder her, beskadiger de materialer og skaber strukturelle sikkerhedsrisici.

Derudover kan duer bære forskellige sygdomme, nogle af dem kan overføres til mennesker og andre dyr. Overførslen af disse sygdomme sker normalt ved kontakt med duernes ekskrementer, fjer eller sekret fra deres luftveje.

Duesikring af hjemmet

Duepigge til solpaneler

Solpaneler er en investering for livet. Men duer skaber nu problemer ved at bygge reder nedenfor dem og dermed beskadige elektriske ledninger. Lær, hvordan du beskytter dine solpaneler mod duer, der yngler eller hviler på dem.

>> Fuglesikring til solpaneler

Duenet til altanen eller terrassen

Du kunne være ude og nyde solen på din altan eller terrasse, men duer har slået sig ned der og besudler nu møbler, vægge og gulve med deres ekskrementer.

Som følge heraf lugter det udendørs rum, og det er ikke længere hverken behageligt eller hygiejnisk at opholde dig der.

Sådan afskrækker du naturligt duer fra din have

Hvis du har bærbuske, æbletræer eller grøntsager i din køkkenhave, så genkender du problemet. Dine planter trives, men duer eller spurve er der for at stjæle din høst.

For at beskytte din have mod disse tyve er det vigtigt at installere noget fintmasket fuglenet eller andre naturlige fuglebeskyttelsesforanstaltninger.

Duepigge eller wirer til tag, tagrender og vindueskarme

Især duer elsker at hvile, bygge reder og overnatte på dit tag, vindueskarme, gesimser, i tagrender eller i skorstenen. Dette forårsager støjgener, de besudler, de tilstopper tagrenderne, hvilket fører til lækager, de beskadiger solpaneler installeret på taget, men det kan også være farligt, hvis du tænder op i brændeovnen.

Den rigtige fuglesikring

For at kunne tilbyde dig den rette løsning til bekæmpelse af duer, har vi brug for at kende din situation og dine behov.

Uanset om du har en fødevarevirksomhed, der skal overholde BRC’s skærpede regler angående duer og andre fugle, om du repræsenterer en boligforening eller noget helt ottende, kan vi hjælpe dig i kampen mod duerne.

Først gennemgår du det hele sammen med vores skadedyrskonsulent. På den baggrund får du et tilbud på duesikring, som typisk vil være en kombination af flere af nedenstående løsninger:

Der er ofte brug for bekæmpelse af duer i storbyer, hvor mange oplever et omfattende dueproblem. Duer forsvinder ikke af sig selv, og hvis de først har fundet sig godt til rette på et tag, loft, altan eller andet, vil de blive ved med at komme tilbage. Til sidst kan der komme så mange duer, at der ikke er andre veje end at få professionel hjælp til bekæmpelse af duer.

Fuglesikring er en nødvendig indsats, da duer kan lave skader på din ejendom. Duernes fugleklatter indeholder stoffer, som kan forårsage lækage, og da duer er larmende fugle, vil de ofte også give støjgener.

Duernes tilstedeværelse kan også tiltrække andre skadedyr såsom maddiker, fordi duerne kan bringe bakterier, svampe og mider med sig. Deres kløer kan beskadige din ejendom, især bygninger er af ældre dato, og duernes reder kan føre til blokering af skorstene og ventilationskanaler. Det kan lede til oversvømmelser, ligesom det kan udgøre en brandfare. Derfor er professionel bekæmpelse af duer nødvendigt for at sikre sikkerheden i bygningen. Med duesikring beskytter du derfor både din ejendom samt alle, som opholder sig heri.

Derfor er det vigtigt at forebygge og bekæmpe duer

Duer udgør for mange en gene eller endda en fare i dagligdagen. For en fødevarevirksomhed, som skal overholde en lang række certificeringer, kan det have store konsekvenser, hvis de ikke har styr på duerne. Duerne bærer nemlig på en række smitsomme bakterier, som ikke må komme i nærheden af fødevarerne.

For en café eller restaurant med servering ude, kan de påtrængende duer have en negativ effekt på at sætte sig. Det går ud over omsætningen, når der flakser duer over det hele og der er duelort på stole og borde.

For boligforeningen er duerne også et problem. Duer på loftet kan skabe store ødelæggelser. Har duerne fundet et godt, trygt og lunt sted på dit loft, kan de yngle året rundt. Derudover ødelægger duernes efterladenskaber også øvrige bygningsdele, møbler m.m.

Anticimex - din pålidelige partner til duebekæmpelse

Vil du undgå, at duer bosætter sig på din ejendom og er til gene for din virksomhed? For at undgå skader på din bygning og minimere sundhedsrisici, må der iværksættes en plan for bekæmpelse af duer. Anticimex hjælper dig med effektiv duebekæmpelse, og vi sørger for den mest effektive duesikring uden brug af gift. Da det altid er lettest at bekæmpe duer, inden de bygger rede, anbefaler vi virksomheder at sætte tidligt ind mod duer.

Anticimex er et af Danmarks største firmaer inden for bekæmpelse af skadedyr, og vi har skadedyrsteknikere fordelt ud over hele landet. Vi har også en tekniker i nærheden af dig.

På verdensplan er Anticimex også blandt de største skadedyrsfirmaer. Du finder Anticimex i 21 lande, og vi er mere end 15.000 ansatte.

Få hjælp mod duerne

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder og fortæl os om din situation. Så finder vi en løsning, der passer.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44