Bi

Bier

Bier er en overfamilie inden for hvepse, og bare i Danmark findes der knap 300 arter af bien.

Bier deles sædvanligvis op i to grupper: Sociale bier, som bygger samfund og solitære bier, som ikke bygger samfund.

Solitære bier

I Danmark findes der 250 arter solitære bier. At være solitær indebærer, at hunnen anlægger sit bo på egen hånd, selv samler føde og lægger æg. Trods denne selvstændighed i forbindelse med byggeriet af boet, kan flere af disse arter bygge kolonier. Blandt de solitære bier finder vi murbi, bladskærerbi, m.fl.

Honningbi

Honningbier findes overalt i verden, og har fået deres navn på grund af den søde gul-brunlige væske, som de producerer af blomsternes nektar og anvender som føde. De har dog større betydning som bestøvere.

Sådan kan Anticimex hjælpe dig

Er der tale om murbier eller hvepse , kan vi godt hjælpe dig. Kontakt os i dag på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44