Bekæmpelse af borebiller i hele Danmark

Effektiv bekæmpelse af borebiller

Bekæmpelse af borebiller

Borebiller kan svække dit træværk betydeligt, og derfor er det vigtigt, at de bliver bekæmpet, inden de forårsager strukturelle fejl i dit tømmer. Bekæmpelsen af borebiller udføres med en effektiv sprøjtebehandling, som sikrer, at hverken borebillerne eller deres larver overlever. Bliver borebillerne ikke behandlet vil træet med tiden kollapse eller smuldre op indefra. For et tilfredsstillende resultat er det bedst at overlade behandlingen af borebiller til professionelle fagfolk.

Bekæmpelse af borebiller i tagkonstruktion

Det er nødvendigt at handle hurtigt, hvis du opdager borebiller i din tagkonstruktion, da konsekvenserne kan være alvorlige. Aktive borebiller i tagkonstruktionen kan i værste fald få taget til at kollapse. Bekæmper du ikke borebiller i tagkonstruktionen, kan det også medføre, at bærende dele som spær og lægter bliver ædt op indefra. Det kan få alvorlige konsekvenser – både for bygningen og din økonomi.

Vores erfarne skadedyrsteknikere har udstyret og erfaringen til at løse opgaven. Det gør det muligt for os at levere en professionel og effektiv bekæmpelse af borebiller.

Bestil bekæmpelse af borebiller her

Hvad kan borebiller ellers ødelægge?

Det er borebillernes larver, som er skyldige i selve ødelæggelsen af træet. De voksne borebiller lægger deres æg oven på eller inden i træet, og derefter spiser larverne sig længere indad. Larverne trives i træ, der er placeret i fugtige og kølige omgivelser, og derfor er det særligt områder som loft, kælder og andre ikke-opvarmede rum, der er udsatte.

Små huller efter træorm

Hvis du finder små huller i træværk, møbler eller i tagkonstruktionen på dit hus, vil der ofte være tale om et angreb fra borebiller og borebillernes larver (træorm). Borebillernes larver kan leve i træet i årevis, og kan med tiden ødelægge en hel tagkonstruktion på et hus.

Anticimex løser dit problem med borebiller

Anticimex er din professionelle partner og ekspert inden for bekæmpelse af borebiller både hos private og erhverv. Vores erfarne teknikere har en skræddersyet løsning til ethvert skadedyrsproblem - hurtigt, pålideligt og diskret.

Betydelige skader efter borebiller

Den almindelige borebille kan efterlade sig betydelige skader. Efterhånden som larverne bliver større, vil de gnave sig længere ind i træet og dermed udvide deres boregange. Det resulterer i små huller i træværket, og hvis der er tale om et kraftigt borebilleangreb, kan træet blive svækket.

Borebiller i alle former for træ

Den almindelige borebille kan bosætte sig i alle former for træ og træværk, og man vil kunne finde spor efter borebiller i de fleste ældre huse her i landet. Det kan for eksempel være i staldbygninger, kældre og udhuse, hvor borebillerne i årenes løb kan ødelægge tømmeret fuldstændig.

I nyere byggeri oplever man sjældent de store problemer med borebilleangreb, da der ofte er et bedre og mere tørt indeklima, end der f.eks. er i ældre huse og bygninger.

Borebiller kan ødelægge:

 • Spær og lægter i tagkonstruktionen
 • Armlæn og ben lavet af træ på en sofa
 • Gulvbrædder
 • Træben på spiseborde
 • Pileflet
 • Køkkenbord, -skabe og -hylder
 • Udhuse af træ mm.

Typiske tegn på borebiller

Der findes flere tegn, du kan holde øje med, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har et aktivt borebilleangreb.

Tegn på at du skal have bekæmpet borebiller:

 • Friske huller i træet – er der runde eller ovale huller med skarpe kanter i dit træværk, er det et tegn på borebiller.
 • Borestøv – støv bliver forårsaget af nye voksne biller og vil være synligt under det angrebne træ.
 • Gange i træet – også kendt som gallerier. Gange i træet være svære at spotte, men de ødelægger tømmeret indefra.
 • Døde eller levende biller – hvis du finder døde eller levende biller i dit træ eller omkring nærliggende vindueskarme, er det et tydeligt tegn på borebiller.
 • Træet smuldrer – der er smuldrende træ langs kanterne eller i hjørner af træ, der er udsat for borebilleangreb.

Sådan foregår en bekæmpelse af borebiller

I nedenstående video kan du se, hvordan en bekæmpelse af borebiller foregår.

Når du har mistanke om, at borebiller angriber dit træværk, vil vi først komme og inspicere træet for at vurdere omfanget af problemet. Herefter vil det inficerede træværk blive grundigt sprøjtet med et sprøjtemiddel, som trænger dybt ind i træet og slår både borebiller, larver og æg ihjel.

Træværket skal overfladebehandles to gange, for at opnå den bedst mulige bekæmpelse og forebyggelse. Begge behandlinger kan oftest foretages den samme dag.

Behandling af træværket kan kun ske ved temperaturer, som ligger over 5-8 grader, for ellers vil fugtigheden i træet være for høj til at midlet mod borebiller kan trænge dybt nok ind i træet.

Garanti på behandling mod borebiller

Anticimex giver 10 års garanti på behandling mod borebiller på alt tidligere ubehandlet træ, der kan behandles på mindst 3 sider.

Vælg land

  ring til os 69 15 17 44