Borebiller angriber træværk

Borebiller

Er du i tvivl om du har fået borebiller?

Hvis du finder små huller i træværk, møbler eller i tagkonstruktionen på dit hus, kan der være tale om et angreb fra borebiller og borebillernes larver (træorm). I sådanne tilfælde gælder det om at sætte ind med en effektiv behandling af borebiller. Borebillernes larver kan leve i træet i årevis, og kan med tiden ødelægge en hel tagkonstruktion på et hus.

Hos Anticimex har vi professionelle skadedyrsteknikere, som har udstyret og erfaringen til at løse opgaven. Det gør det muligt for os at levere en hurtig og effektiv bekæmpelse af borebiller.

Voksne borebiller

De voksne borebiller lever kun ganske få uger og dør kort efter parring og æglægning. 3-4 uger senere klækkes æggene, og de små larver gnaver sig ind i træet. I starten gnaver de langs årringene, men senere gnaver de også på kryds og tværs i splintveddet. Kerneved af f.eks. fyr og lærk angribes normalt ikke.

Larverne lever i træet i 3-8 år afhængig af træsort, temperatur og fugtighed. Når larverne gnaver sig gennem træet, fylder de gangen bag sig op med tætpakket boremel, og hvis de på deres vej krydser en gang, der fører til et gammelt flyvehul, drysser boremelet ud og lander som karakteristiske små bunker på nærmeste underlag under træværket. Når larven har færdigudviklet sig, vil den først på sommeren gnave sig op lige under overfladen, og der vil den lave et ”puppekammer”, hvor den forpupper sig og i løbet af et par uger forvandle sig til det voksne insekt, der så gnaver et cirkelrundt hul og gennem det forlader træværket.

Angreb fra borebiller

De kraftigste angreb fra borebiller ses i fugtige men ”lune” rum, som f.eks. køkken, kælder, loftrum, stalde, lader etc. Inde i huset er møbler, fodpaneler, billedrammer etc. nær kolde/fugtige ydervægge og gulve mest udsat. I vores klima trives borebillen også glimrende udendørs i hegn, plankeværker stolper og andet træværk med passende højt fugtindhold.

Når larven gnaver i træet, dannes såkaldt boremel, som er lyst træpulver.

De voksne insekter klækkes og gnaver sig ud gennem overfladen af træet fra midten af juni og frem til begyndelsen af august. De er mest aktive om natten, her kravler eller flyver de i begrænset omfang rundt for at parre sig.

Efter parringen lægger hunnen 20-60 æg i revner eller i gamle flyvehuller i træet.

Forebyggelse af borebiller

Hvad kan jeg selv gøre for at forebygge borebiller?

Den almindelige borebille trives bedst ved høj luftfugtighed. Derfor gælder det om at have et tørt indeklima i sin bolig, for at begrænse skaderne fra borebillerne.

Hvis f.eks. et møbel er angrebet, kan du placere det i tørre omgivelser med god ventilation. Så vil angrebet gå i stå af sig selv.

Er der tale om mindre genstande, som er udsat for et angreb, kan man placere genstanden i en fryser i nogle dage. Det vil standse borebillens udvikling.

Læs mere om borebiller

Har du tjekket dit hjem for borebiller?

Hvordan tjekker jeg mit hjem for borebiller?

Husbukke eller borebiller eller en anden træbille?

Er du i tvivl om dit træværk er angrebet af borebiller eller en anden træbille, så kan det måske være husbuk. Husbukken hører til blandt nogle af de træborende insekter, som kan lave rigtig stor skade på træværk. Uanset om det er den ene eller anden bille, er behandlingen af træværket den samme.

Behov for hjælp til borebiller?

Har du behov for hjælp eller mere information omkring borebiller? Brug kontaktformularen herunder eller ring til os på 69 15 17 44.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44