Rottebekendtgørelsen

EU og nu Miljøstyrelsen har valgt at vedtage disse nye regler, fordi rottegiften ikke kun er skadelige for mus og rotter. Rovfugle og rovpattedyr optager ligeledes de giftige stoffer, når de fanger og æder gnaverne. Så for at reducere risikoen for sekundære forgiftninger (når et dyr spiser en forgiftet rotte eller mus), bliver det altså fremover forbudt at anvende gift, inden der er konstateret et aktivt angreb fra skadedyr.

Hvor og hvornår må giften så bruges?

De nye regler foreskriver, at det kun er tilladt at benytte de såkaldte antikoagulante rottegifte i bekæmpelsesperioden.

Hvor længe denne periode varer er forskellig, men Miljøstyrelsen anbefaler, at der skal skiftes middel, hvis giften har været uberørt inden for en periode på 35 dage.

Den skadelige gift må desuden aldrig bruges på friland, men kun ved bygninger – inden for en afstand på højst 10 meter til bygningen.

Ønsker du, som fx landmand, at bekæmpe rotter i naturen, skal du anvende traditionelle rottefælder. På enkelte steder er det tilladt, at bruge rottegift som permanent bekæmpelse. Det skal være steder, hvor børn eller dyr absolut ikke kan komme i kontakt med giften. Her er der tale om blandt andet kloakker og gyllekanaler.

Nye metoder skal i brug

På trods af den skærpende lovgivning betyder det ikke, at du skal stoppe hverken forebyggelse eller bekæmpelse af rotter og mus, men at opgaven skal løses på en lidt anden måde end tidligere.

For gnavere er en konstant trussel mod din forretning, og derfor er det afgørende stadig at forebygge og reagere hurtigt, hvis du opdager dem. Derfor skal giftdepoterne udskiftes med giftfri blokke og med en sikringsordning sikrer du dig, at du får gennemgået din bygning og et antal gratis bekæmpelser, hvis uheldet skulle være ude.

Hvis du ønsker at opgradere din sikringsordning, findes der også løsninger med teknologisk overvågning, som sørger for at du kan sætte hurtigt ind i kritiske zoner.

Fakta:

  • 275.000 kg. Så meget rottegift lægges hvert år ud på dansk jord til bekæmpelse af mus og rotter
  • Rottegift af typen antikoagulante rodenticider har været forbudt i naturen siden 2012
  • Antikoagulant rottegift virker ved at forhindre gnaverens blod i at størkne, så dyret dør af indre blødninger og blodmangel.

Har du brug for hjælp til bekæmpelse af rotter?

Så kontakt os. Anticimex kan hjælpe dig. Brug kontaktformularen herunder eller ring 69 15 17 44.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44