Anticimex kan hjælpe dig, hvis du IKKE vil have rotter - tlf 69151744

Hvad skal man gøre for at få rotter?

Nedenstående billeder er fra bygningsgennemgange, som vi har gennemført hos kunder.

Åbent hus for rotterne

Når porte, døre og lignende står åbne, giver det rotterne nem adgang til at komme inden for i bygningen. Og når først de ER inde og har fundet sig et godt sted til en rotterede, bliver de hurtigt flere. Med de problemer, som følger med en rotteinvasion.

Ønsker du IKKE at få rotterne indenfor, gælder det om at holde døre, porte, låger, vinduer og andet lukket.

Direkte adgang fra kloakkerne

De fleste rotteproblemer i Danmark stammer fra kloakkerne, hvor rotter i stort antal holder til. Ved at have en direkte adgang fra kloakken til din ejendom, gør du det nemt for rotterne at komme dit dig. En rotte kan sagtens skubbe en rist væk, hvis den ikke er spændt fast. Rotten kan løfte op til 1,5 kilo.

Ønsker du at fratage rotterne denne mulighed for nem adgang, gælder det om at sikre dine kloakker, riste og lignende.

Manglende oprydning og rengøring tiltrækker rotter

Når du ikke lige får fjernet ting, ryddet op og rengjort, bliver det uoverskueligt. Det er rotterne glade for. Så kan de nemlig etablere rottereder og bo trygt og godt. For der kommer aldrig nogen og generer dem. Det gælder både indendørs og udendørs.

Ved at holde dine udenomsarealer og din bygning opryddet og rengjort, gør du det sværere for rotterne.

Manglende vedligeholdelse giver rotter bedre kår

En rotte har brug for et hul, der svarer til en to-krone for at komme igennem. Derfor vil huller i murværk, døre, vinduer vægge og lignende gøre det nemt for rotterne at komme ind.

Var der noget du kunne genkende?

Ovenstående faktorer har stor indflydelse på sandsynligheden for at du får rotter på din ejendom/virksomhed. Sammenlign billederne med situationen hos dig selv. Var der noget, som du kunne genkende? Hvilke muligheder for forbedring har du?

Lad os hjælpe dig

Når du har en sikringsaftale med Anticimex er en bygningsgennemgang en fast del af aftalen. En erfaren skadedyrstekniker gennemgår din bygning for svagheder i forhold til at få rotter. Du får en rapport, der beskriver, hvad du skal gøre for at minimere risikoen for at få rotter.

Som kunde hos Anticimex kan du også få glæde af vores SMART-løsning, som giver dig overvågning 24/7/365, så vi minimerer din risiko for at få rotteproblemer. I stedet for rottegift bruger vi teknologi og data. SMART består af en række enheder, som overvåger og eller dræber rotterne. Fælles for enhederne er, at de alle rapporterer til et centralt system, så vi har overblikket over situationen hos dig.

Fordi der er konstant overvågning, vil eventuelle tilkomne rotter hurtigt blive opdaget og nedkæmpet. Før problemet udvikler sig.

Kontakt os

Kontakt os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder. Så vi kan hjælpe dig med at minimere risikoen for rotter.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44