Nedlukning pga rotter er en dyr omgang - Lad os hjælpe dig med forebyggelse Anticimex 69151744

Hvad koster en nedlukning på grund af rotter?

Når en rotte har fundet inden for i din virksomhed, kan det have forskellige konsekvenser. I form af tabt omsætning, udsmidning af varer, følgeomkostninger til rengøring/desinfektion og dårligt omdømme.

Rotter i detailbutik

Har du en detailforretning, betyder det ofte, at du skal lukke din butik. Indtil butikken kan erklæres fri for rotter. Det kan koste flere dages omsætning. Og et ordentligt hak i forbrugertilliden. Samtidig kan forekomsten af rotten betyde, at man skal smide større eller mindre mængder af sit varelager ud. Når dette er gjort, skal butikken gøres grundigt rent.

For en gennemsnitlig detailbutik kan rotteforekomsten hurtigt give et tab på mere end en million kroner.

Rotter hos fødevareproducent o.l.

Som fødevareproducent er du underlagt en række skrappe krav angående forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr, deriblandt rotter. Der er typisk tale om nultolerance.

Konstateres der skadedyr i en kritisk zone, skal produktionen standses, varerne smides ud. Først når rotterne er nedkæmpet og fabrikken er erklæret rottefri, kan produktionen genoptages. I samme periode vil forsendelse af varer til kunder også blive ramt. Inden alt kan sættes i gang igen, skal der rengøres og desinficeres. Alt dette tager tid og koster penge. Her kan regningen hurtigt løbe op i flere millioner kroner.

Et lignende scenarie vil foregå hos producenter af medicin, emballage til fødevare- og medicinalindustrien.

Det overbidte kabel

Rotter kan komme til de mest forunderlige steder. Samtidig har de trang til at gnave i alt. Også i kabler og ledninger, som er vitale for produktionen. Et overgnavet kabel kan lamme produktionen i dagevis. Hvor en times nedetid regnes i 100.000-kroners-klassen.

Hvordan forebygger man rotter?

Rotter er intelligente dyr, der kun har brug for en halv chance til at komme ind. Og den har brug for et hul på størrelse med en to-krone for at komme igennem. Derfor er det umuligt at sikre sig 100 % mod at få rotter.

MEN…

Du kan gøre en lang række ting for at minimere risikoen for at få rotter.

Forebyggende indsats mod rotter

Forebyggelse er bedre end helbredelse. Sådan er det også med rotter. Jo bedre du beskytter din virksomhed, jo bedre kan du holde rotterne ude. Så du ikke behøver lukke produktionen ned. Så du ikke behøver smide varer ud. Så du ikke får anmærkninger og hak i tiltroen til din virksomhed.

Der er en række enkle faktorer, som skal efterleves:

  • Hold døre, vinduer og porte lukkede mest muligt
  • Udbedr eventuelle revner i murværket, så rotterne ikke kan komme ind i bygningen via disse
  • Sæt metalgitter for nedløbsrør og afløbsrør, som rotter ikke kan komme igennem der
  • Sørg for at der er ryddeligt rundt om bygningen (beplantning, ingen opmagasinering eller andet rod), så rotterne ikke har noget at gemme sig i.

24/7 overvågning og bekæmpelse af rotter

Ved at installere intelligente overvågningsenheder og bekæmpelsesfælder på udvalgte steder på ejendommen, som er aktive døgnet rundt, kan man sætte hurtigt ind, hvis der skulle vise sig at være aktivitet. Ved aktivitet sender overvågnings- eller bekæmpelsesenheden besked til det centrale kontrolsystem.

Det er SMART rottebekæmpelse.

I modsætning til traditionel rottebekæmpelse, anvender SMART ikke gift. I stedet anvendes de data, som overvågnings- og/eller bekæmpelsesenheder sender til systemet. Disse data giver hurtigt overblikket over, hvor der – om nødvendigt skal sættes ind. Det er slut med at antage og gætte om eventuelle rotters aktivitet.

SMART findes til kloakkerne, hvorfra størstedelen af problemer med rotter udspringer. Det er vores Smart Pipe-serie.

SMART findes også til over jorden. Udendørs og indendørs. Til de store lagerhaller og de små steder, hvor vi ikke kan komme til.

Hvad koster en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter?

Det afhænger af, hvilken løsning, der er brug for. Der er nærmest ikke to virksomheders behov, der er identiske. Derfor kan man heller ikke angive en standardpris for bekæmpelse af rotter. Den lille nærkøbmand og den store medicinproducerende virksomhed vil have behov for vidt forskellige løsninger.

Det gælder om at lave en grundig risikoanalyse, der giver det fulde billede af den nuværende situation og hvad målet er. Hvordan er dit nuværende sikkerhedsniveau? Hvordan er det med risici lige nu? og hvilket niveau ønsker du at ligge på. Dialogen med dig er basis for vores anbefaling af løsning.

Spørgsmålet, som også skal stilles og besvares

Et mindst lige så vigtigt spørgsmål er: ”Hvad koster det, hvis jeg IKKE sørger for en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter?”. Dette beløb vil oftest være markant større end det, som rottebekæmpelsen koster.

100% sikring mod skadedyr er en illusion

Det optimale ville være, hvis vi kunne sørge for en 100% sikring mod skadedyr. Det er desværre ikke muligt. Utilsigtede hændelser (en åben dør, en skadedyrsinficeret vareleverance eller lignende) forhindrer opnåelsen af de 100%. I tæt samarbejde med dig vil Anticimex bidrage til, at du kommer så tæt på de 100% som muligt.

Frem for blot at være en leverandør, vil vi være din samarbejdspartner. Jo bedre vi kender hinanden, jo bedre kan vi – i fællesskab - sikre den optimale løsning for dig. Både på kort og lang sigt.

Skal vi minimere risikoen for rotter hos dig?

Så kontakt os i dag. Ring 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder og fortæl, hvad du har brug for hjælp til. Vi er landsdækkende.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44