Rottesikring af boligen

Nyhed

Det er en rigtig god idé at gå din bolig igennem for at sikre mod rotter (og andre typer af skadedyr). Når det bliver koldt udenfor, søger gnaverne nemlig ind og leder efter et lunt sted at opholde sig.

Rotter i boligen

Der er mange forskellige årsager til, at du ikke har lyst til at have rotter boende hverken i dit hus eller på dit loft. Udover at de kan forårsage skader på din bolig og elinstallationer, er rotter nemlig også bærere af en hel masse bakterier og alvorlige sygdomme. De kan bære egne sygdomme videre, men de kan også viderebringe sygdomme fra kloakken, hvor de bor og opholder sig.

Rotter kan svømme, dykke, klatre og springe

Rotter klarer sig rigtig godt i vores kloakker og afløb, for de kan både svømme og dykke. Derudover er de fremragende til at grave, så de klarer sig let op til overfladen, hvis der er brud på en kloakledning.

En rotte er også i stand til at kravle op af en lodret husmur, og den kan springe over på husmuren fra beplantning omkring huset. Den skal kun bruge et hul på 20 mm, for at komme igennem, og derfor er der nogle ting, som du er nødt til at gøre, for at sikre dit hjem bedst muligt mod rotter.

Tjekliste mod rotter

Her er en række ting, der kan være fornuftigt at tjekke, for at sikre dit hjem mod rotter.

Ydermure og sokkel

Tjek at både ydermur og sokkel er intakt og uden skader. Er der opstået revner og sprækker, som skal laves? Og er dine ventilationsriste rottesikrede? En rotte skal kun bruge 20 mm for at komme ind (og en mus kun 5-7 mm).

Vinduer eller andre adgangsveje

Er der smadrede ruder, permanent åbne vinduer eller andre adgangsveje i din bolig eller for eksempel i et skur eller en garage, der ligger lige op ad huset? Så sørg for at rottesikre de adgangsveje, der er mellem disse bygninger. Sørg også for, at rotter ikke kan komme ind i bygninger for eksempel via en utæt dør eller en kattelem.

Tag

Det er vigtigt at sikre, at dit tag er tæt og uden skader. Både for at undgå at vandskader, men også fordi et utæt tag kan give rotter adgang til dit loft. Det kan være huller i tagplader, men også revner og sprækker mellem tagsten.

Er der udluftningsrør på taget, er det vigtigt, at disse er ført op over tagbelægningen, og at der ikke er hul inde i tagrummet. Røret skal også være afspærret med en rist, så rotter ikke kan kravle gennem røret.

Nedløbsrør

Rotter er dygtige klatrere, og kan let klatre op på indersiden af et nedløbsrør. Dette kan give dem let adgang til husets tag. Derfor er det vigtigt at sikre, at der er tæt og rottesikret fra dine tagrender og ned i afløbet. Dette gøres med en rist eller et rottesikret net.

Kloakker, brønde og dæksler

Rotter lever i kloakker, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi ikke har defekte kloakker, brønde og dæksler. Tjek jævnligt din brønd for revner og sprækker. Hvis du ser jord i brønden, kan det være et tegn på, at der kan være et brud et sted.

Hold også øje med jorden, fliserne eller asfalten rundt om brønden. Hvis der er huller eller det synker lidt, kan det være fordi der er utætheder i kloakken.

Hvis du er i tvivl om der er problemer med utætheder, men du ikke selv kan se noget, kan man få hjælp fra en kloakmester, som kan lave en inspektion af afløbsledninger og brønden.

Beplantning op ad husets ydervægge

Fjern planter, buske og træer, der vokser op ad husets ydermure. De giver alt for let adgang til dit tag og loft for en rotte. Flyt også brændestakke, byggematerialer og andre ting væk fra husets ydermure.

Afløb

Inde i hjemmet skal du sørge for, at afløbsriste er hele og fastgjorte. En rotte kan løfte mere end et kilo, så det er vigtigt, at ristene er skruet fast.

Fodring af kæledyr og fugle

Selvom det er hyggeligt med et fuglebræt til at fodre vinterens fugle på, så er det ikke en ret god ide i forhold til rotter. Rotten klatrer let op og forsyner sig med mad og finder hurtigt ud af, at din have/bolig er et godt sted at holde til. Hvis du gerne vil fodre fuglene, er det vigtigt, at du rottesikrer foderbrættet.

Fjern også foderrester fra kæledyr, hvis du for eksempel har en kaninløbegård i haven. Kæledyrenes foder opbevares bedst i lukkede beholdere af kraftigt materiale, som rotter og mus ikke gnaver sig igennem.

----------

Kommunal rottebekæmpelse

I Danmark er det kommunerne, der står for rottebekæmpelse. Det betaler man for via ejendomsskatten.

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det til din kommune. Det kan du gøre på kommunernes selvbetjening.

Er du som privatperson interesseret i selv at investere i rottesikring af din kloak, har Anticimex også løsninger, der passer til dit behov. F.eks. vores giftfri Smart Pipe.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44