Jordbi

Jordbier

Jordbien tilhører slægten med det latinske navn Andrena, som i daglig tale kaldes for gravebier. Denne findes der 50 arter af Danmark. I modsætning til de almindelige arter af bier, hvor bidronningen er afhængig af sin store koloni, laver hunnerne selv deres egen rede, lægger selv æg og samler føde til deres larver. Derfor kaldes de også enlige bier.

De fleste arter er på størrelse med humlebier, og de kan derfor også tit forveksles med denne art. Man kan dog tit se forskel på farverne, da flere arter jordbier har en rødlig, mørk farve og generelt er mere behårede.

Bor i græsplænen, blomsterbedet eller i hækken

Som navnet angiver bygger jordbierne deres reder på jorden, hvor der helst skal være godt med lys og løs jord eller sand. I naturen vil rederne i de fleste tilfælde kunne findes på sandede bakker, på græsenge eller i åbne skovarealer. På private ejendomme findes de som oftest i græsplænen, i blomsterbede, i hækken ved indkørslen eller inde under træterrassen. De graver deres reder ved hjælp af kindbakker og har ligesom myrer, mange gange i deres kolonier, hvor hver hun har sin egen rede.

Bierne er aktive fra forår til efterår, men kolonien overlever vinteren over, hvor larverne overvintrer og udvikler sig til voksne jordbier det følgende forår.

Bier har en vigtig rolle i forhold til bestøvning af vegetationen af planter i naturen, og derfor skal de kun bekæmpes hvis det er nødvendigt. Hvis de dog findes i store antal på privat grund kan de dog være til gene, når man opholder sig ude i haven på en solrig sommerdag.

Lad Anticimex hjælpe dig

Hvis du har jordbier på din ejendom, så tøv ikke med at kontakte os.

Brug kontaktformularen herunder eller ring til os på 69 15 17 44.

Vores teknikere er hurtigt klar til at komme ud og hjælpe dig med dit problem, så du igen kan sidde udenfor uden at blive generet af jordbier.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44