Humlebi

Humlebier

Humlebier, også kendt som brumbasser, er en fascinerende art, der spiller en væsentlig rolle i økosystemet som bestøvere af blomster og planter. Disse små, robuste insekter har en bred vifte af interessante egenskaber og er afgørende for at opretholde den naturlige balance i vores omgivelser.

Hvor lever humlebier?

Humlebier er meget stedloyale og vender gerne tilbage, så længe der er føde i form af blomsternektar. Derfor er de også mest aktive i de varmere måneder på året, hvor blomsterne er talrige i naturen.

Humlebier lever komplekst og organiseret. De danner kolonier, hvor kun dronningen overlever vinteren. Om foråret starter dronningen en ny koloni ved at bygge et rede i jorden eller i en forladt gnaverhule. Efterhånden som kolonien vokser, overtager arbejderbierne opgaven med at indsamle pollen og nektar for at fodre larverne og dronningen. Humlebier er ikke så aggressive som hvepse, medmindre de føler sig truet. De stikker normalt kun som en sidste udvej for at forsvare sig selv eller deres rede.

Hvad spiser humlebier?

Føden for humlebier består primært af nektar og pollen fra blomster. De besøger et bredt udvalg af blomsterarter og er kendt for deres evne til at bestøve blomster mere effektivt end andre insekter. Deres store krop og det faktum, at de vibrerer deres muskler for at frigøre pollen fra blomsterne, gør dem til en afgørende faktor i planters reproduktion.

Er humlebier farlige?

Det er vigtigt at forstå, at humlebier ikke udgør en direkte trussel for mennesker. Selvom de kan virke skræmmende på grund af deres størrelse, er de normalt fredelige, medmindre de føler sig truet. De vil normalt undgå menneskelig kontakt og koncentrere sig om deres opgave som bestøvere. Det er værd at bemærke, at humlebier er en truet art, og det er derfor vigtigt at beskytte dem og deres levesteder.

Brumbasser er som sagt meget fredelige, men hvis deres bo er tæt på f.eks. en indgang til en bygning, kan de være et problem, da de passer meget på, at ingen fremmede kommer ind. Man kan derfor ofte se, at specielle humlebier sidder ved indgangen og holder vagt. De har et meget smertefuldt stik, som de benytter i meget sjældne tilfælde. Fx hvis man kommer til at træde på dem.

Vi bekæmper ikke humlebier

Hos Anticimex erkender vi, at humlebier spiller en afgørende rolle i økosystemet, og vi bestræber os på at beskytte dem. Vi udfører derfor ikke bekæmpelse af humlebier, da vi anerkender, at de er uundværlige for naturen og er med til at opretholde den biologiske mangfoldighed.

Ring 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder, hvis du har brug for hjælp til andre skadedyr.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44