Flagermus

Hvor bor flagermus?

Flagermus bor tæt på deres jagtmarker

Flagermusene foretrækker at bo i nærheden af de områder, hvor de kan finde mad, insekter. Derfor vælger flagermusene ofte at flytte ind i huse og haver, der ligger i nærheden af steder med mange insekter. Flagermusene vil søge efter et sted, hvor der både er ly og læ. Og meget gerne isoleret. Det finder de blandt andet på et loft.

I naturen finder man flagermus i hule træer, jordhuler, kalkgruber m.m.

Er flagermusene farlige?

Hvis du lader flagermusene være, er de som sådan ikke farlige. Man skal dog ikke tage fat om dem, da de kan finde på at bide, for at forsvare sig selv. Ved biddet kan der overføres helbredsskadelige bakterier. I værste fald kan et bid fra en flagermus medføre rabies. Bliver du bidt af en flagermus, skal du straks rense såret og søge læge.

Selv om flagermusene ikke er farlige, er der dog en række gener ved at have flagermus på loftet. De både larmer og sviner. Derfor ønsker mange at få bekæmpet flagermusene, så de forsvinder.

Det er dog ikke ligetil.

Flagermus er fredet

Fordi flagermusene er fredet, må man ikke bare bekæmpe dem. De skal udsluses, så de forsvinder fra loftet – eller hvor de nu har taget ophold.

Det er dog kun på ganske bestemte tidspunkter af året, at denne udslusning må foretages.

Det er i perioderne 15/4-15/5 og 15/8-15/9. Resten af året er flagermusene totalt fredet.

Hvordan foregår en udslusning af flagermus?

Når Anticimex foretager en udslusning af flagermus, så flagermusene på loftet forsvinder, sker det med en sluse. Flagermusene kan komme ud fra loftet, men kan ikke finde ind igen. Det gælder om at få lukket evt. huller, så flagermusene ikke kommer ind igen på anden vis.

Se i videoen herunder, hvordan det foregår.

Hvad koster en fjernelse af flagermus på loftet (eller hvor de nu er)?

Der kan være meget stor forskel på omfanget af flagermus og hvor omfattende opgaven er. Derfor kan vi ikke på forhånd give en pris. Derfor inspicerer vi opgaven, hvorefter du får et tilbud. De fleste opgaver ligger dog mellem kr. 5.000 og 20.000 ekskl. moms.

Kontakt os og få hjælp til flagermus

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder og fortæl os, hvad vi kan gøre for dig.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44