Bekæmpelse af duer - det klarer Anticimex

Bekæmpelse af duer

Den rigtige fuglesikring

For at kunne tilbyde dig den rette løsning til bekæmpelse af duer, har vi brug for at kende din situation og dine behov.

Uanset om du har en fødevarevirksomhed, der skal overholde BRC’s skærpede regler angående duer og andre fugle, om du repræsenterer en boligforening eller noget helt ottende, kan vi hjælpe dig i kampen mod duerne.

Først gennemgår du det hele sammen med vores skadedyrskonsulent. På den baggrund får du et tilbud på duesikring, som typisk vil være en kombination af flere af nedenstående løsninger:

Der er ofte brug for bekæmpelse af duer i storbyer, hvor mange oplever et omfattende dueproblem. Duer forsvinder ikke af sig selv, og hvis de først har fundet sig godt til rette på et tag, loft, altan eller andet, vil de blive ved med at komme tilbage. Til sidst kan der komme så mange duer, at der ikke er andre veje end at få professionel hjælp til bekæmpelse af duer.

Fuglesikring er en nødvendig indsats, da duer kan lave skader på din ejendom. Duernes fugleklatter indeholder stoffer, som kan forårsage lækage, og da duer er larmende fugle, vil de ofte også give støjgener.

Duernes tilstedeværelse kan også tiltrække andre skadedyr såsom maddiker, fordi duerne kan bringe bakterier, svampe og mider med sig. Deres kløer kan beskadige din ejendom, især bygninger er af ældre dato, og duernes reder kan føre til blokering af skorstene og ventilationskanaler. Det kan lede til oversvømmelser, ligesom det kan udgøre en brandfare. Derfor er professionel bekæmpelse af duer nødvendigt for at sikre sikkerheden i bygningen. Med duesikring beskytter du derfor både din ejendom samt alle, som opholder sig heri.

Derfor er det vigtigt at forebygge og bekæmpe duer

Duer udgør for mange en gene eller endda en fare i dagligdagen. For en fødevarevirksomhed, som skal overholde en lang række certificeringer, kan det have store konsekvenser, hvis de ikke har styr på duerne. Duerne bærer nemlig på en række smitsomme bakterier, som ikke må komme i nærheden af fødevarerne.

For en café eller restaurant med servering ude, kan de påtrængende duer have en negativ effekt på at sætte sig. Det går ud over omsætningen, når der flakser duer over det hele og der er duelort på stole og borde.

For boligforeningen er duerne også et problem. Duer på loftet kan skabe store ødelæggelser. Har duerne fundet et godt, trygt og lunt sted på dit loft, kan de yngle året rundt. Derudover ødelægger duernes efterladenskaber også øvrige bygningsdele, møbler m.m.

Anticimex - din pålidelige partner til duebekæmpelse

Vil du undgå, at duer bosætter sig på din ejendom og er til gene for din virksomhed? For at undgå skader på din bygning og minimere sundhedsrisici, må der iværksættes en plan for bekæmpelse af duer. Anticimex hjælper dig med effektiv duebekæmpelse, og vi sørger for den mest effektive duesikring uden brug af gift. Da det altid er lettest at bekæmpe duer, inden de bygger rede, anbefaler vi virksomheder at sætte tidligt ind mod duer.

Anticimex er et af Danmarks største firmaer inden for bekæmpelse af skadedyr, og vi har skadedyrsteknikere fordelt ud over hele landet. Vi har også en tekniker i nærheden af dig.

På verdensplan er Anticimex også blandt de største skadedyrsfirmaer. Du finder Anticimex i 22 lande, og vi er mere end 14.000 ansatte.

Få hjælp mod duerne – kontakt os

Ring til os på 69 15 17 44 eller brug kontaktformularen herunder og fortæl os om din situation. Så finder vi en løsning, der passer.

Vælg land

    ring til os 69 15 17 44